14 | 02 | 2016

Geschichte

01.03.1961:

Gründung als ADMV Spremberg

Gründungsmitglieder: 

Reinhard Schötz, Heinrich Hagen, Manfred Ctwertecka, Günter Romey, Günter Frank, Horst Hahmann, Gerhard Noack, Volkmar Keppel, Franz Kappelmüller, Heinz Reppmann, Kurt Braack
 

12.07.1990:

Motorsportclub Spremberg im ADMV e.V.
 

01.06.1995:

Motorsportclub Spremberg e.V.
 

01.03.2001:

40 Jahre MC-Spremberg e. V. [Bilder/Präsentation]
 

01.03.2011:

50 Jahre MC-Spremberg e. V. [Bilder/Präsentation]

 

© 2004-2015

MC-Spremberg e. V. | Mühlenstr. 12 | 03130 Spremberg